Publications

Ewa Rudnicka
photo Wojciech Robakowski, www.robakowskistudio.pl

Books

 1. Znaczenie metaforyczne w polskiej tradycji słownikarskiej. Studium leksykologiczno-leksykograficzne, Semper Scientific Press, Warsaw 2004, 327 pages
 2. Uczniowski słownik języka polskiego, Wilga Press, Warsaw 2002, 488 pages (recommendation of the Council of Polish Language of the Presidium of the Polish Academy of Science)

Articles

 1. Konkurencja generacji i pokoleń, “Poradnik Językowy” 2009, no. 9, p. 85-89
 2. Pozytywnie o negacji, “Poradnik Językowy” 2009, no. 8, p.103-107
 3. Nieco zawiła historia nazw historycznych, “Poradnik Językowy” 2009, no. 6, p. 70-73
 4. Nieokreśloności bez liku, “Poradnik Językowy” 2009, no. 6, p. 74-79
 5. A. Markowski, E. Rudnicka, Dwugłos w sprawie kultury języka polskiego dziś, [in:] Język żyje. Rzecz o współczesnej polszczyźnie, ed. K. Ożóg, Rzeszów University Press, Rzeszów 2009, p. 11-26
 6. Der Anteil der Umgangssprache an der jüngsten Lexik der polnischen Sprache, [in:] Neue Zeiten – neue Wörter – neue Wörterbücher. Beiträge zur Neologismenlexikografie und -lexikologie, ed. E. Worbs, Peter Lang Press, Frankfurt a. M. 2009, p. 69-101
 7. “Gdzie mnóstwo przygotowań, tam nic z dyjalogu” – wybrane prace z wileńskiego okresu pracy księdza Alojzego Osińskiego (“Żywoty biskupów wileńskich”, “Autorowie Polscy”), [in:] “Acta Historica Universitatis Klaipedensis XVI”, ed. R. Sliužinskas, Klaipėda University Press, Klaipėda 2008, p. 171-185
 8. Does a social-economic EU integration require as well a linguistic integration? – The position of national languages in a hierarchy of cultural values in European Union, “Psychology of Language and Communication” 2007, vol. 11, no. 2, p. 65-81
 9. Potrzeby oceny normatywnej współczesnego języka polskiego a warsztat współczesnego językoznawcy normatywisty, [in:] Język polski jako narzędzie komunikacji we współczesnym świecie, ed. J. Mazur, M. Rzeszutko-Iwan, UMCS Press, Lublin 2007, p. 57-67.
 10. O kryteriach oceny poprawności językowej i ich roli w warsztacie współczesnego językoznawcy normatywisty, “Przegląd Humanistyczny” 2007, vol. 3, p.111-120
 11. Retoryka w dziejach słownikarstwa na przykładzie dawnej leksykografii polskiej ― zarys recepcji, [in:] Na językoznawczych ścieżkach. Prace ofiarowane Profesorowi Jerzemu Podrackiemu, ed. A. Mikołajczuk, R. Pawelec, Semper Scientific Press, Warsaw 2007, p. 225-231
 12. Stosowanie nowych metod leksykograficznych w odniesieniu do słowników współczesnych i dawnych, [in:] Bibliologia: problemy badawcze nauk humanistycznych, ed. D. Kuźmina, Polish Librarians Association Press, Warsaw 2007, p. 262-273
 13. O powstaniu “Prac Filologicznych” w kontekście dziewiętnastowiecznej prasy językoznawczej – z listów Adama A. Kryńskiego do Jana Karłowicza w okresie 1879-1887, “Poradnik Językowy” 2006, no. 10, p. 111-119
 14. O dziewiętnastowiecznym rękopisie “Bogactw mowy polskiej” autorstwa Alojzego Osińskiego z perspektywy XXI w., “Prace Filologiczne” 2006, vol. LI, p. 353-378
 15. Eponimizmy versus eponimy. Eponimizmy jako efekt mechanizmu apelatywizacji eponimów, [in:] Onimizacja i apelatywizacja, ed. Z. Abramowicz, E. Bogdanowicz, Białystok University Press, Białystok 2006, p.185-199
 16. Recepcja mechanizmów myślenia argumentacyjnego w mikrostrukturze opracowań leksykograficznych, “Forum artis rhetoricae” 2005, vol. I: Retoryka i argumentacja, no. 1-2 (3-4), p. 77-105
 17. Z pogranicza leksykologii i onomastyki. Przyczynek terminologiczny, “Prace Filologiczne” 2005, vol. L, p. 99-124
 18. Eponymical lexical items as the object of translation, “Bісник Сумского державного університету” 2004, series “Філологічні науки”, no. 4(63), p. 154-161
 19. Główne problemy związane z opisem znaczeń przenośnych w słownikach na przykładzie współczesnej leksykografii polskiej, “Prace Filologiczne” 2003, vol. XLVIII, p. 391-415
 20. Znaczenia wyrazów – przegląd i charakterystyka typów, kwestie wątpliwe, “Przegląd Humanistyczny” 2003, vol. 2, p. 97-112
 21. Sposoby opisu znaczeń i użyć przenośnych różnych jednostek leksykalnych w “Słowniku języka polskiego” pod red. M. Szymczaka, part II, “Poradnik Językowy” 2000, no. 4, p. 5-21
 22. Sposoby opisu znaczeń i użyć przenośnych różnych jednostek leksykalnych w “Słowniku języka polskiego” pod red. M. Szymczaka, part I, “Poradnik Językowy” 2000, no. 3, p. 2-18
 23. A. Strzałecki, E. Rudnicka, Reprezentacje poznawcze tekstu literackiego i reklamowego. Twórca i odbiorca jako uczestnicy procesu komunikacyjnego, [in:] Percepcja reklamy. Zagadnienia psychologiczne, ed. A. Strzałecki, ATK Press, Warsaw 1998, p. 254-295
 24. Semantyka dzieła literackiego: twórca i odbiorca jako uczestnicy przeżycia estetycznego, series Acta Collegium Invisibile, Warsaw 1998, no. 4

Joint publications

 1. E. Worbs, A. Markowski, A. Meger unter Mitarbeit von R. Pawelec, E. Rudnicka, Polnisch-deutsches Wörterbuch der Neologismen. Neuer polnischer Wortschatz nach 1989, Harrassowitz Verlag Press, Wiesbaden 2007
 2. Nauka o języku. Encyklopedia szkolna WSiP, red. A. Markowski, ed. A. Markowski, WSiP Press, Warsaw 2006 (entries concerning lexicology and lexicography, about 4.5 standard units of text length)
 3. Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, ed. K. Kłosińska, Felberg SJA Press, ed. I Warsaw 2001, ed. II revised, Warsaw 2004 (few chapters with exercises and explanations, p. 59-63, 69-73, 130-137, 190-194, 200-203, 270-275)
 4. A. Markowski, R. Pawelec, Wielki słownik wyrazów obcych i trudnych, Wilga Press, Warsaw 2001 (several hundred entries, about 3-4 standard units of text length)
 5. Nowy słownik poprawnej polszczyzny, ed. A. Markowski, Polish Scientific Publishers PWN, Warsaw 1999 (several hundred of entries, about 5 standard units of text length)

Editing

 1. Wybryki leksyki, Warsaw University Press, Warsaw 2006 (supplement to “Poradnik Językowy” 2006, no. 4)

Reports

 1. 1.M. Olejniczak, E. Rudnicka, M. Sadecka-Makaruk, III Forum Kultury Słowa (w Białymstoku) – sprawozdanie, “Poradnik Językowy” 2000, no. 1, p. 43-51

Others

 1. Lingwisytyczne lapidarium – cykl felietonów językowych, Warsaw University Press 2004-2006, http://www.wuw.uw.edu.pl/index.php?tresc=wybryki_archiwum:
  • Z historii designu...
  • Weduta z pograniczami miastomanii
  • Traktat o metodycznym działaniu
  • Zwierzoczłekoupiór? ― Człekozwierzograt!
  • Boski zamęt
  • Koncert życzeń
  • Czy Irka ma cuś z ogunem? Czyli o postępach w edukacji na wesoło
  • Słownikowe signa temporis
  • Didaskalia z lekką nutką dekadencji, czyli Co to ja chciałem...?
  • Oskar i dzieci
  • Jaki jest Mikołaj
  • Alchemia słowa
 2. The linguistic topics for discussion for competitive essays for the Polish Literature and Language Contest, http://www.olijp.p9.pl:
  • “Dałby Bóg, żeby buk nie wpadł w Bug!” :) Naruszanie norm ortograficznych oraz zmiany we współczesnej pisowni w perspektywie historii polskiej ortografii (2009)
  • Troska o język narodowy dawniej i dziś (2008)
  • Nowe zjawiska językowe i literackie w Internecie (2007)
  • “A imię jego będzie…” – dawne i współczesne zjawiska w obrębie wybranych typów antroponimów (imiona, przezwiska, pseudonimy) (2006)
  • Życie wyrazów: zmiany znaczeniowe w języku (2005)
 3. Od Murmeliusza do współczesności. Dykcjonarze i słowniki, “Kujon Polski” 2004, no. 127 (suppelment to “Gazeta Wyborcza” 2004, no. 280.4691,date 30.11.2004)
 4. Kulturowy polor. Nasz język giętki – set of thematic tables to: R. Pawelec, Słownik wyrazów obcych i trudnych and W. Wichrowska, Słownik ortograficzny, Wilga Press, Warsaw 2003, 16 pages.